Gülsuyu Mah. Bilginer Sok. no:24 Şenyuva İş merkezi kat:1 info@cizgiosgb.com 0216 392 31 08

HİZMETLERİMİZ

OSGB HİZMETLERİ
HİZMETLERİMİZ

OSGB HİZMETLERİ

Yasal Mevzuata göre zorunlu kılınan, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli ihtiyaçlarınızı karşılıyor, şirketlerin gerekli tarama periyodik kontrol gibi hizmet sunuyoruz.

OSGB HİZMETLERİ
OSGB HİZMETLERİ
OSGB HİZMETLERİ

Çizgi OSGB İş Güvenliği Uzmanları Çalışma Bakanlığı tarafından verilmiş olarak iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahiptir.

Çizgi OSGB uzmanı yetkisi olmayan (Tehlike sınıfı açısından) işyerlerinde görevlendirilmez ve bu tür işyerlerine hizmet vermezler.

Çizgi OSGB işgüvenliği uzmanları işyerlerini düzenli olarak (sözleşmede veya yönetmelikte belirtilen süreden az olmamak üzere) ziyaret ederler.

Çizgi OSGB iş güvenliği yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlü olduklarının bilincinde hareket ederler.

Çizgi OSGB İş Güvenliği Uzmanları, iş güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı yönetmeliklerde belirlenen şekilde sorumludur. Ancak,gerek işin başlangıcında vermiş oldukları genel bilgilendirmeye uyulmaması, işverene yazılı olarak bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri başta olmak üzere diğer eksikler ile ilgili olarak işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde sorumlu tutulamazlar.

Çizgi OSGB İş Güvenliği Uzmanları, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri iş sağlığına ilişkin çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazarlar.Ayrıca düzenli aralıklar ile gözetim-denetim raporu hazırlayarak işvereni/işveren vekilini bilgilendirirler.

Çizgi OSGB İş Güvenliği Uzmanları hizmet verdikleri tüm işyelerinde çalışanların tamamını ve işe yeni girenlerin işe giriş eğitimlerini, gerekli gördükleri ortam ölçümlerini yönetmeliklerde istenenleri dikkate alarak kayıt altına alır ve işvereni/işveren vekilini bilgilendirirler.

Çizgi OSGB İş Güvenliği Uzmanları işyerinin tehlike sınıfına uygun olarak işverenin yardımı ve gerekli ortamı hazırlaması şartı ile çalışanlara iş sağlığı ile ilgili eğitimleri vermek,bunları mevzuata uygun olarak kayıt altına almak ve işverene gerekli bilgileri verirler. Ayrıca işyerinin özelliğine bağlı olarak gerekli diğer eğitimleride planlayarak işveren onayı ile verirler.

Çizgi OSGB İş Güvenliği Uzmanları işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunurlar.